T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İvrindi Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İvrindi Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaret ve Refakatçi Kuralları

Güncelleme Tarihi: 08/01/2020

HASTANEMİZDE ZİYARET GÜN VE SAATLERİ 

·      Hastanemizde her gün ziyaret vardır.

·      Ziyaret Saatleri ise 13:00-14:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasındadır.

 

ZİYARET KURALLARI

Çocuklarımızın sağlığı açısından 12 yaşından küçük ziyaretçi alınmamaktadır. Canlı ve kuru çiçekler, enfeksiyon ve alerji gibi istenmeyen durumlara sebep olabildiği için, hastanemize kabul edilmemektedir. Hastalarımızın sağlığı için,

Lütfen;

·      Ziyaretlerinizde hastaneye yiyecek getirmeyiniz.

·      Hasta ziyaretlerinizi, aynı anda en fazla 1 ziyaretçi bulunacak şekilde ayarlayınız.

·      Hasta yataklarına oturmayınız.

·      Diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞMAYINIZ.

·      Ziyaret sürenizi kısa tutunuz.(5-7 dk.)

·      Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeden hasta odalarından ayrılınız.

REFAKATÇi KURALLARI

·      Refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişi ile sınırlıdır.

·      Refakatçi vizitte veya tıbbı bakım sırasında hekim veya hemşirenin izin verdiği sürece hastanın yanında bulunmalıdır.

·      Refakatçi için servis sekreteri tarafından refakatçi kartı verilir.

·      Refakatçi, kartını göstererek hastane yemeği yiyebilir.

·      Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

·      Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

·      Yoğun bakımda refakatçı bulundurulmaz.

·      Refakatçilerin hasta yatağında veya boş hasta yatağında yatmalarına izin verilmez. Refakatçi koltuklarında dinlenmeleri uygundur.

·      Refakatçi hasta için acil ihtiyaç duyduğunda yatak başında bulunan hemşire çağrı ziline basarak haber verebilir.

·      Refakatçi kartlarını görülür şekilde takmanız zorunludur.

·      Hastane dışına çıkacak olan refakatçiler kartlarını görevli personeline bırakarak çıkacaklardır.

·      Tek kişilik odalar dışında kadın hastaların yanında erkek ziyaretçi kalamaz.

·      Bulaşıcı ve salgın hastalık taşıyan kişilerin ziyaret ve refakatine izin verilmez.

·      Bulunduğunuz odayı kullandığınız yatak ve etajeri düzenli ve temiz tutunuz. Hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurmayınız.

·      Refakatçi kaldığınız sürece hastanızın yanından ayrılmayınız.